Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Her bygger de en kultur som sikrer alle et godt og langt arbeidsliv

Slik samarbeider de for å forebygge sykefravær.

Publisert 06. mai 2021

TEKST: Siri Pernille Øverli / FOTO: Merethe Haseth

–  Grunnen til at jeg har kunnet holde på så lenge er at jeg har brukt verneutstyr hele tida.

Det sier Rolf Olav Nilsen, som nettopp har fylt 70 år. 1. mai gikk han av med pensjon etter 54 år i arbeidslivet.  Over halvparten av dem har han arbeidet med overflatebehandling. Han sandblåser og metalliserer, det vil si legger på en zink-blanding, før han grunner og lakkerer produktene bedriften lager.

– Det er hardt arbeid, fysisk og miljømessig, sier sjefen hans, Terje Vang.

– Det er veldig sjelden at noen står så lenge i en slik jobb. Blant leverandører av lakkmateriell og andre folk i fagmiljøet, er Rolf Olav Nilsen berømt for at han er flink både faglig og med å passe på seg selv.  

– Sykefraværet er en sak vi behandler i alle møter i arbeidsmiljøutvalget. 

Terje Vang, daglig leder i T.N. Vangs Mekaniske Verksted AS 

Rolf Olav Nilsen er bedre enn de fleste til å bruke verneutstyr i et potensielt helsefarlig yrke som overflatebehandler.

Finner løsninger i arbeidsmiljøutvalget  

Sammen med broren Kjetil Vang, er Terje Vang tredje generasjon eiere og drivere av T.N. Vangs mekaniske verksted as. Farfaren deres startet bedriften i 1948. Nå har bedriften vokst til rundt 60 medarbeidere. De er mekanikere, sveisere og overflatebehandlere i tillegg til ingeniører prosjektledere.

Da antall ansatte bikket 50 medarbeidere, kom kravet om å opprette arbeidsmiljøutvalg (AMU) som samarbeidsorgan. Arbeidsgivere og arbeidstakere har like mange representanter. Her sitter de to brødrene Vang, verneombudet og en representant for de ansatte. Bedriftshelsetjenesten (BHT) og personalavdelingen er også med, men uten stemmerett.

– Det var litt uvant og gikk litt tregt i starten, medgir Vang.

– Agenda HMS hjalp oss i gang og er en god pådriver og støttespiller. Kontaktpersonen vår hjelper oss å stake ut kursen og skaper trygg og god kontinuitet.

– I løpet av de fem siste årene er har vi løftet AMU opp til det organet som bestemmer. Her utarbeider vi årsplaner på detaljert nivå, godkjenner dem og følger dem opp fortløpende. Noen prioritereringer tar tid. Alle er opptatt av å finne gode løsninger og komme med forslag.

– AMU prioriterer hva vi skal risikovurdere og hvilke tiltak vi skal sette i verk. Om noen er kommet på etterskudd med en oppgave, pålegger AMU dem å få fortgang i saken forklarer Terje Vang.

Han forteller at de over lang tid og med god hjelp fra yrkeshygieniker i bedriftshelsetjenesten har jobbet med å bedre pusteluften i sveiseverkstedet.

– Her må vi kartlegge på nytt og på nytt og prøve ut ulike metoder. Vi har holdt på i flere år og det er blitt mye bedre, men vi er fremdeles ikke helt fornøyde.

Vang forklarer nedgangen i sykefraværet fra 9 prosent i 2016 til 4 prosent i 2020 med det gode samarbeidet i AMU. Det systematiske arbeidet med planene skaper eierskap og forutsigbarhet.

– Sykefraværet er en sak vi behandler i alle møter i AMU. Vi er på god vei mot målet på 3 prosent sykefravær, bare vi får gjort oss ferdige med korona-pandemien, tror Terje Vang.

– Det kan nok være anstrengende å arbeide i fullt verneutstyr, men det er ikke noe argument for å la det være. 

Rolf Olav Nilsen, overflatebehandler 

Bedriftshelsetjenesten har gitt medarbeiderne god opplæring i ergonomi og hvordan de skal bruke kroppen for å unngå slitasjeskader.

Dette er Vangs

T.N. Vangs Mekaniske Verksted på Inderøy i Trøndelag er ledende i Skandinavia innen tilhengere for spesialtransport. Hver tilhenger er skreddersydd etter kundens behov.

Bruker verneutstyr for sin egen helses skyld 

Rolf Olav Nilsen vet godt at påbudet om å bruke verneutstyr ikke er satt for å irritere ham eller for å tilfredsstille kravene Arbeidstilsynet stiller. Han vet at det gjelder hans egen helse. Han reiste til sjøs som 16-åring, opplevde litt av hvert og lærte å passe på seg selv.

Han forteller at overflatebehandling har dårlig rykte når det gjelder arbeidsmiljø. Yrket innebærer arbeid med farlig løsemidler og har svært høyt gjennomtrekk.

– Jeg har stor respekt for det jeg holder på med. Jeg har sett hva løsemiddelskader kan gjøre med folk, sier Nilsen.

– Det kommer ikke luft inn i kjeledressen jeg bruker og maska jeg puster gjennom har flere lag med filtre, forsikrer han.

– Det kan nok være anstrengende å arbeide i fullt verneutstyr, men det er ikke noe argument for å la det være. Jeg bruker det for min egen skyld. Jeg holder meg i fysisk form og bruker riktig arbeidsteknikk.

Vang mener bedriften var heldig som fikk Nilsen med på laget for snart 25 år siden.

– Fra tidligere arbeidsforhold hadde han med seg kunnskap om overflatebehandling og om helse-, miljø og sikkerhet (HMS) som vi har hatt god nytte av.

– Det gjelder å være forsiktig med de rette tingene. Å vite hva som er farlig og hva som ikke er det, forklarer Nilsen.

– Langsomt endrer kulturen i bedriften seg fra en påleggskultur til en forståelseskultur. 

Terje Vang, daglig leder i T.N. Vangs Mekaniske Verksted AS 

Det systematiske samarbeidet i AMU har bidratt til at sykefraværet har sunket. Rolf Olav Nilsen har bare vært borte i 14 dager i løpet av sine 22 år i Vangs. – Jeg trives og har fått være frisk, sier han.

Bygger vernekultur 

– Rolf Olav Nilsen er en kulturbygger. Han er et godt forbilde for alle, ikke minst for lærlingene våre, sier Terje Vang.

– Langsomt endrer kulturen i bedriften seg fra en påleggskultur til en forståelseskultur, om en kan si det sånn.

– Vi får god opplæring gjennom bedriftshelsetjenesten. Stadig flere forstår hvorfor de skal bruke verneutstyr og hvordan de skal bruke kroppen riktig.

– Ingen liker pålegg. Vi må komme dit at god ergonomi og det å bruke verneutstyr ligger i ryggmargen på alle.

– Det skal ikke være nødvendig å skade øynene sine mange ganger før en begynner å bruke beskyttelsesbriller. Hørselsvern er noe vi har på oss for at vi skal høre godt når vi er 65. Ikke fordi det er pålagt, sier Vang med ettertrykk.

Terje Vang mener samarbeidet i AMU hjelper dem med å øke forståelsen for at HMS-arbeidet er til for å beskytte medarbeiderne. Sammen skaper de en kultur som kan sikre alle et langt og godt arbeidsliv.

– Vi jobber med det hver dag og blir aldri ferdige med det, sier han.

Les også:
– Skal du lykkes med HMS og IA må alle kjenne til det
 

3 tips for å skape god HMS-kultur

Som tips til andre som vil skape god kultur for HMS og lavt sykefravær, foreslår Vang å gjøre som dem:  

  • Samarbeid med dyktige fagfolk i bedriftshelsetjenesten.
  • Utarbeide og følge opp HMS-planer i AMU.
  • Gi god opplæring og hjelpe medarbeiderne med å forstå at det er viktig å passe på seg selv.