Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Her er noen tips til deg som følger opp sykmeldte.

Samtalen er nøkkelen til god dialog når noen er sykmeldt. Hvilke spørsmål du stiller som leder har mye å si for hvordan samtalen blir, hva som kommer frem og hvilken tilrettelegging dere kan få til. Klarer du å skape en god dialog med medarbeideren, er dere på god vei til å finne løsninger som kan fungere. Her er noen gode tips:

Tilpass spørsmålene til situasjonen

Riktige spørsmål tar utgangspunkt i den sykmeldtes situasjon. Mennesker og situasjoner er forskjellige, og det som fungerer i én samtale, behøver ikke å fungere i den neste. Før og underveis i samtalen bør du derfor tenke nøye igjennom hva som er riktig å spørre den sykmeldte om. Varier spørsmålene i takt med hvordan medarbeideren svarer og hvordan samtalen utvikler seg.

Still åpne spørsmål

Ved sykmelding og tilrettelegging er det viktig å komme frem til løsninger som også medarbeideren slutter opp om. Da må du vite hva medarbeideren tenker. Ved å stille åpne spørsmål, med færrest mulig begrensninger, åpner det opp for at den sykmeldte kan fortelle om sine opplevelser, tanker og ønsker. Et eksempel på et slikt spørsmål er: «Hvordan ser du for deg at vi legger arbeidsdagen til rette?»

Finn spørsmålene du synes fungerer 

Her er et utvalg spørsmål du kan bruke i samtalen med en sykmeldt. Det er ikke meningen at du skal stille alle spørsmålene. Velg de spørsmålene som passer situasjonen best.  

Generelle åpne spørsmål  

 • Hvordan har du det?
 • Hva kan vi gjøre for at du skal kunne komme raskere tilbake i jobb? 
 • Hvordan vil du beskrive arbeidsdagen din? 
 • Hvordan kan arbeidsdagen din bli enklere eller enda bedre? 
 • Hvilke av arbeidsoppgavene dine er vanskelige å utføre? 
 • Hvordan bør arbeidsdagen se ut for at du skal kunne klare den selv om du er delvis sykmeldt? 
 • Hvordan ser du for deg at vi legger arbeidsdagen til rette? 

Om arbeidsmiljø og samarbeid 

 • Hvordan vil du beskrive arbeidsmiljøet? 
 • Hva synes du er positivt, og hva tenker du kan forbedres? 
 • Hvordan vil du beskrive stressnivået? 
 • Hvordan påvirker arbeidsmiljøet sykefraværet ditt? 
 • Hvordan opplever du samarbeidet med kolleger og ledere? 

Motivasjon og løsninger 

 • Hva motiverer deg mest akkurat nå? 
 • Hva oppfatter du som dine styrker nå? 
 • Hvilke løsninger ser du for deg fremover? 
 • Hvordan vil den ideelle arbeidssituasjonen være for deg akkurat nå? 

Planer og kontakt videre  

 • Hvilke tiltak bør vi prøve først? 
 • Hvordan ser du for deg veien videre? 
 • Hvordan ser du for deg det videre sykmeldingsforløpet? 
 • Hvordan skal vi holde kontakten i fraværsperioden? 
 • Hva foretrekker du at vi forteller dine kolleger om den nye arbeidsfordelingen? 
 • Hva er vi enige om?
   

Last ned og skriv ut spørsmålene

Her finner du spørsmålene i et eget word-dokument dersom du trenger det. Da kan du også redigere og legge inn dine egne spørsmål. 

 

Og, husk dette når du tar sykefraværssamtalen

 • Ta deg tid og lytt til hva medarbeideren har å si.
 • Demp dine egne tanker og meninger. 
 • Still oppfølgingsspørsmål som også er åpne, for eksempel «fortell mer», «kan du si litt mer om det» osv. 
 • Ikke still hvorfor-spørsmål. Slike spørsmål kan virke mer konfronterende.  
 • Ikke gjenta samme spørsmål dersom den ansatte ikke svarer. 
 • Ikke kom med løsningen eller svar på medarbeiderens vegne. 

 

Vil du bli enda bedre på samtaler med sykmeldte? 


Her er to nyttige verktøy for deg som leder. 
 

Den viktige samtalen_ny.jpg

Temaheftet: Den viktige samtalen

Hvordan ta vare på sykmeldte medarbeidere, hjelpe de tilbake i jobb og forebygge at medarbeidere blir sykmeldte? Mange ledere kvier seg forståelig nok for slike samtaler. Dette heftet gir råd og vink til ledere og andre som gjennomfører viktige samtaler.

Last ned og skriv ut temaheftet (A4-format)

Les temaheftet digitalt

 

Samtalestøtte.jpg

NAVs samtalestøtte

Samtalestøtten til NAV gir deg som leder praktiske råd for samtaler med dine medarbeidere både før, under og etter sykefravær.

 

 

 

Les mer