Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Uansett bransjer eller arbeidsplass er det visse faktorer som har mye å si for hvordan vi har det på jobb.

Hvordan kan vi bygge psykologisk trygghet på arbeidsplassen om vi ikke føler vi kan snakke med sjefen vår? Hvorfor skal vi bry oss om å påvirke egen arbeidssituasjon hvis vi uansett ikke får tilbakemeldinger fra andre på det vi gjør? 

Ofte finner man grunnen til at det er slik i arbeidsmiljøet vårt. Arbeidsmiljøet er knyttet til hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. 

Hvordan dette gjøres er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, men felles er at arbeidsmiljøet påvirker både jobbengasjementet vårt og helsa vår, så vel som hvor godt virksomheten produser og lykkes.

Ønsker dere å endre noe i arbeidsmiljøet deres, må dere kanskje først se på hva annet som må komme på plass aller først. Statens arbeidsmiljøinstitutt har identifisert seks faktorer som går igjen på tvers av arbeidsplasser og yrker. 

1. Åpenhet

Når vi kan snakke åpent med dem vi jobber sammen med, bygger vi en gjensidig trygghet i hverandre. Vi har respekt for hverandre, og er lydhøre for hva vi trenger for å trives og utvikle oss – som igjen forbedrer arbeidsmiljøet og kan forebygge sykefravær.

Å føle seg trygg både på kollegaer og ledelse gjør også at terskelen blir lavere for å ta opp det som er vanskelig eller vondt. Har vi i tillegg godt etablerte rutiner som er kjent for alle, fjerner vi også usikkerhet rundt hvordan slike ting håndteres.

2. Forventninger

Er vi trygge på måten vi utfører jobben vår på, vet hva som ligger i våre arbeidsoppgaver og hva som er forventet av oss på arbeidsplassen, får vi det bedre.

Usikkerhet rundt vår egen arbeidssituasjon kommer gjerne av at vi får motstridende beskjeder om hva vi skal gjøre, eller ikke forstår hvordan vi skal løse visse oppgaver.

Om både ledelse og ansatte går sammen om å avklare ansvar, forventninger og utførelse av arbeid, blir det hyggeligere å gå på jobb, og lettere å gjøre godt arbeid når vi er der.

3. Anerkjennelse 

Lønn er nok hovedårsaken til at svært mange av oss gjør den jobben vi gjør. Men vi trenger også å oppleve anerkjennelse og få tilbakemeldinger i andre former enn gjennom lønnsslippen.

Å få positive tilbakemeldinger kan motivere oss til å utvikle oss i jobben vi har. Anerkjennelse av at vi gjør en god jobb, føles bra og bidrar også til at vi vil fortsette å gjøre en god innsats. Samtidig gjør det oss tryggere i arbeidssituasjonen, fjerner usikkerhet, øker trivsel og forebygger også sykefravær.

4. Krav og innflytelse

Det å oppleve at vi blir sett, hørt og tatt på alvor på arbeidsplassen er positivt. Vi kjenner på at vi er verdifulle, og at vår mening betyr noe. Samtidig er det også godt å få bekreftet at vi oppfyller de kravene og forventningene en arbeidsgiver har til oss som arbeidstakere.

Får vi i tillegg muligheten til å påvirke og bestemme mer over vår egen arbeidshverdag, kan det også øke følelsen av lojalitet til jobben; vi blir vist tillit – og da ønsker vi å gi noe tilbake. Da bygger arbeidsplassene medarbeidere som både er glade i jobben sin og er bevisst sitt ansvar for den.

5. Forutsigbarhet

Omstillinger og endringer i arbeidshverdagen kan være tungt for både ansatte og arbeidsmiljø. Slike endringer kan være små eller lokale, for eksempel at vi får nye arbeidsoppgaver, må ta i bruk nye verktøy, eller at vi må steppe inn på en annen avdeling for en stund. Dette trenger ikke å være negativt eller dramatisk, og kan være del av en helt naturlig utvikling i et arbeidsforhold.

Vi kan også oppleve mer omfattende endringer, som for eksempel at arbeidsplassen vår flyttes til et annet geografisk sted, eller at virksomheten må nedbemanne.

Blir vi utsatt for slike endringer, kan vi oppleve det som belastende, og vi kan føle oss utrygge. Dette kan igjen gå utover helsa vår og lede til sykefravær.

Om arbeidsplassen må gjennom omstillinger eller endringer, er det både viktig og gunstig at arbeidsgiver holdes oss som ansatte orientert om hva som kommer til å skje og hvordan dette vil påvirke oss. Det gir oss forutsigbarhet, og kan gi oss mulighet til å forme endringene som kommer.

I stedet for at vi blir utsatt for omstillingen, blir vi en medvirkende del av den.

6. Samspill og samarbeid

Ledere har mye å si for hvordan vi som ansatte opplever vår arbeidshverdag. Er en leder synlig, støttende og ønsker å lede arbeidet på en god måte, og som også ser oss som ansatte og hva vi arbeider med, bidrar det til å bygge et positivt og sunt arbeidsmiljø.

Men det er også lederen som må ta det første skrittet for å skape et slikt rom for oss som ansatte, slik at vi skal kunne føle oss sett og hørt. Da holder det kanskje ikke at lederen sier at «døra mi står alltid åpen», selv om det er ment godt.

Når lederen engasjerer seg i oss som ansatte, bygges det også en tillit og trygghet mellom oss. Det blir lettere for oss å ta opp ting som påvirker arbeidssituasjonen vår med lederen, slik at vi kan finne gode løsninger sammen.
 

Kilde: Arbeidsmiljøportalen / STAMI
 

Folk om jobb

Hva gjør jobben givende for deg? Vi har snakket med tre personer med ulike yrker om hva jobben betyr for dem.

 

Les mer