Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Visste du at din arbeidsplass kan få tilskudd fra NAV til å hente inn en ekstern ekspert for å løse sykefraværssaker?

Tilskudd til ekspertbistand kan brukes av arbeidsgivere som ønsker å benytte ekstern hjelp til saker hvor en ansatt har enten hatt langvarig sykefravær, eller hatt gjentatt eller hyppig sykefravær over kortere tidsrom.  

Denne ordningen er ment til å hjelpe arbeidsplasser med å forebygge og redusere sykefravær. Tilskuddet ble lansert høsten 2019 som en del av IA-avtalen for 2019-2024, og har allerede gitt gode resultater hos flere arbeidsgivere som har benyttet seg av det.

– Eksperten kan se på situasjonen med nye øyne 

Når en arbeidstaker blir sykemeldt, har arbeidsgiver en lovfestet plikt til å følge opp den sykmeldte. Dette for å blant annet finne ut hva som trengs av tilrettelegging for at den ansatte skal kunne komme helt eller delvis tilbake i jobb.  

– Noen ganger blir dette sykefraværet langvarig, eller den ansatte blir raskt sykemeldt igjen etter kort tid tilbake. Dette kan da bety at den ansatte ikke klarer å komme tilbake til, eller å stå i jobb som tidligere, forklarer Karina Dokken, fagansvarlig i Arbeids- og tjenesteavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.  

– Sykefraværet kan være komplekst og skyldes flere forhold, både på jobb og i privatlivet. Så det kan være flere årsaker til at ordinær sykefraværsoppfølging og tilrettelegging ikke hjelper eller fungerer for den sykemeldte. Da kan det være nyttig å hente inn en nøytral ekspert utenfra for å se på situasjonen med nye øyne, fortsetter hun. 

– Det kan være nyttig å hente inn en nøytral ekspert utenfra for å se på situasjonen med nye øyne.

Karina Dokken, fagansvarlig
 

Karina Dokken som smiler og har på seg en grønn genser.
Karina Dokken håper flere virksomheter tar i bruk tilskuddsordningen for ekspertbistand. Foto: Morten Johnsen Solberg

Les også:
Slik hjelper de sykmeldte med å finne tilbake til mestringsfølelsen.

Kan brukes av alle 

Oppgaven til eksperten er å sammen med arbeidsgiver og arbeidstaker kartlegge og forstå bakgrunnen for sykefraværet, og så foreslå tiltak og endringer som kan gjøre at den ansatte kommer tilbake i arbeid. 
   
– Det er arbeidsplassene selv som må finne fram til den mest aktuelle eksperten de ønsker å bruke i deres situasjon. Kanskje har arbeidsplassen brukt noen i tidligere sykefraværssaker? NAV vil kunne veilede og drøfte med arbeidsgiver hvilken type ekspert som er best egnet, forklarer Dokken. 

Alle virksomheter i Norge, uavhengig av størrelse, bransje eller om de er private eller offentlige, kan søke NAV om å få benytte tilskuddet. Det er imidlertid en forutsetning av saken blir diskutert med NAV før eksperten hentes inn. 

– NAV forvalter tilskuddet, mens selve tiltaket – altså å bruke eksperten – skjer ute på arbeidsplassen. Der er det arbeidsgiver og arbeidstaker som er i førersetet, og er gjensidig avhengig av hverandre for å få løst sykefraværet. 

– Arbeidsgiver og arbeidstaker må være enige om at de ønsker å hente inn en ekstern ekspert

Karina Dokken

Hvem og hvor mye? 

Eksperten som hentes inn skal være en nøytral person utenfra arbeidsplassen, og som har kompetanse på sykefraværsoppfølging og arbeidsmiljøutfordringer.  

– Hvem eksperten konkret er, og hva vedkommende bringer inn av spisskompetanse, er helt avhengig av problemstillingen som skal løses. Men vedkommende skal ha en offentlig godkjent utdanning eller autorisasjon på sitt område for å kunne regnes som ekspert, presiserer Dokken, og utdyper videre: 

– Ofte har slike eksperter en arbeidsmedisinsk bakgrunn, eller annen særlig kompetanse på arbeids- og helsefeltet eller andre relevante kompetanseområder. Vedkommende kan for eksempel være fysio- eller ergoterapeut, karriereveileder eller konfliktrådgiver, for å nevne noen eksempler. 

Totalt kan man få dekket inntil 23 100 kroner av utgifter til ekspertbistand per sak. 

Må være enighet om ekspertbruken 

– Det er viktig å merke seg at arbeidsgiver og arbeidstaker må ha diskutert saken, og være enige om at de ønsker å hente inn en ekstern ekspert, presiser rådgiveren.  

Når det er enighet om at man ønsker eksperthjelp, er neste skritt å kontakte NAV for å diskutere saken og den mulige bruken av en ekspert. NAV må også være enig med arbeidsplassen om at det er behov for å bruke ekspertbistand, før arbeidsplassen fremmer søknaden. 

Se video – Tilskudd til ekspertbistand på 1-2-3

Nyttig informasjon om tilskudd til ekspertbistand

Lurer du på hvordan dette tilskuddet fungerer? 
Her finner du en gjennomgang av hvordan du søker om ekspertbistand.

Hvem skal du kontakte?
NAV har egne fagressurser i hvert fylke som kan gi råd og veiledning om bruken av tilskudd til ekspertbistand.  Arbeidsgivere kan ringe Arbeidsgivertelefonen i NAV på 55 55 33 36, bruke kontaktskjema på nav.no eller ta kontakt med det lokale NAV Arbeidslivssenter om man har spørsmål om tilskuddsordningen. 

Hvor finner jeg informasjon om tilskuddsordningen?
All praktisk informasjon finner du under tilskudd til ekspertbistand på nav.no