Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv forlenges videre i to år.

IA-avtalens overordnede mål er å redusere sykefravær og forebygge frafall fra arbeidslivet, og på denne måten skape et bedre og mer inkluderende arbeidsliv for alle. 

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge den nåværende IA-avtalen videre fram til utløpet av 2024. 

Det er også enighet om å styrke innsatsen for å nå målene om å redusere sykefravær og forebygge frafall fra arbeidslivet, samt styrke det lokale IA-samarbeidet. 

– Jeg er fornøyd med at vi nå er enige om å forlenge IA-avtalen, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i en pressemelding.  

Hva betyr dette – i korte trekk 

 • Målene om å redusere sykefraværet og forebygge frafall fra arbeidslivet består. 

 • Avtalen forlenges med gjeldende virkemidler fram til slutten av 2024.

 • Det opprettes en arbeidsgruppe som skal utforme mulige tiltak for å styrke IA-samarbeidet ute på hver enkelt arbeidsplass. 

 • Myndighetene og partene i arbeidslivet vil vurdere hvordan de kan bidra mer til inkluderingsfeltet. 

Vil revitalisere lokalt IA-arbeid 

Virksomhetene skal være med på å skape gode inkluderingsarenaer i arbeidslivet gjennom å jobbe godt med å forebygge og redusere sykefravær og frafall. 

Som en del av forlengelsen av avtalen er det opprettet en partssammensatt arbeidsgruppe. Denne gruppen har som mandat å komme med forslag til mulige tiltak for å revitalisere og forsterke IA-samarbeidet i den enkelte virksomheten. 

I mandatet for arbeidsgruppen står det at disse mulige tiltakene skal kunne benyttes på den enkelte arbeidsplass, og knyttes til for eksempel mulig opplæring, informasjon, en mer målrettet sykefraværsoppfølging og en mal for en frivillig lokal avtale. 

Tiltakene skal være enkle og ubyråkratiske, og må kunne tilpasses virksomhetens utfordringer på sykefraværs- og frafallsområdet. Målene er at disse tiltakene skal være klare i løpet av tidlig 2023. 

Myndighetene og partene i arbeidslivet skal også drøfte hvordan de sammen kan bidra mer på arbeidsinkluderingsfeltet. 

Viderefører virkemidler 

I den nåværende avtaleperioden har det blitt satset på forebyggende arbeidsmiljøarbeid, samt gjort innsats mot lange og hyppige gjentagende sykefravær. Som en del av dette arbeidet ble det opprettet og tatt i bruk flere nye virkemidler. 

Det har tatt tid å få disse virkemidlene på plass og i drift under nåværende avtale. Koronapandemien som traff landet tidlig i 2020 har også påvirket både utvikling og bruk av virkemidlene, og flere evalueringer av hvordan virkemidlene har fungert er heller ikke ferdigstilte, ifølge pressemeldingen. 

Regjeringen og partene i arbeidslivet er derfor enige om å forlenge virkemidlene, slik at eventuelle endringer kan vurderes på et bedre grunnlag, samtidig som man ser på mulige forbedringer innenfor rammen av den gjeldende avtalen. 

Disse virkemidlene videreføres til ut 2024: 

 • Arbeidsmiljøsatsingen  
 • Bransjeprogrammene  
 • Koordinert arbeidslivstjeneste  
 • HelseIArbeid  
 • Tilskudd til ekspertbistand  
 • Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykemeldte  
 • Opplæring i arbeidsmiljøarbeid 
 • Kunnskapsutvikling 

Aktuelle lenker:

inkluderende-arbeidsliv-ia.png

Lurer du på hvilken hjelp din arbeidsplass kan få gjennom IA-avtalen?  

Vi har samlet virkemidlene og informasjon om IA-avtalen på en egen landingsside.

Les mer