Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 
Rådgivere kompetansetiltak.jpg

Fra venstre: Rachel Erikstad, Anita Strige, Vidar Thorbjørnsen og Anita Lisbet Drivenes har mange års erfaring fra IA-arbeid og oppfølging av sykemeldte.

Ordningen alle på arbeidsplassen bør vite om

De jobber med å få sykmeldte til å se nye muligheter. Nå vil de at flere skal få øynene opp for kompetansetiltak for sykmeldte. 

 

Tekst: Eivind Kaasin
 


– Altfor få kjenner til dette flotte tilbudet, forteller Rakel Erikstad i NAV.

Alle i møtet nikker.

Rachel Erikstad, Anita Strige, Vidar Thorbjørnsen og Anne Lisbet Drivenes jobber i NAV.

De har mange års erfaring med oppfølging av sykmeldte og med IA-arbeid.

Nå jobber alle med kompetansetiltak for sykmeldte.

– Når alle på arbeidsplassen kjenner til ordningen blir det mye enklere å finne løsninger.

Anne Lisbet Drivenes 

En ny vei i livet

Å være sykmeldt betyr ikke at du er helt passiv. Tvert imot. Det er faktisk mulig å få kompetansepåfyll mens du er sykmeldt.

– Noen har fått et nytt liv, forteller Anne Lisbet om deltakere som har fått tilbudet.

Hun gjengir en tilbakemelding hun har fått fra flere deltakere.  

– Det er fantastisk å gjøre noe meningsfullt når vi har vært sykmeldt, sier de.
 

På tide med en prat

Målet med kompetansetiltak er å få flere til å bli værende i arbeid. Men kanskje i et annet yrke eller på en annen arbeidsplass.

De som er aktuelle for ordningen kan være langtidssykmeldte, eller har vært sykmeldt gjentatte ganger. De har kanskje ikke helse til å stå i den jobben de har videre.

– Kanskje det er tilrettelagt mye forskjellig for den ansatte, og så har de blitt fritatt fra ordinære oppgaver.

– Da er det på tide å ta en prat, mener Vidar.

I slike situasjoner har han en oppfordring til arbeidsgivere.

– Snakk om kompetanse tidlig, og ta tak i det. Ikke vent. Benytt muligheten til å ta praten.

– Det beste er når den sykmeldte kjenner til ordningen og tar kontakt selv.

Vidar Thorbjørnsen

Tanken må modne seg

Det er ikke alltid lett. Ofte er det personene rundt den sykmeldte som ser utfordringene.  

– Enkelte ledere vegrer seg for å foreslå ny kompetanse og nye muligheter for den sykmeldte, ifølge Anita.

– Den ansatte kan lett komme i forsvar.  

Hvordan en leder går frem i slike situasjoner har derfor mye å si. Derfor er samtalene viktig.

– Ofte er dette tanker som må modne seg hos den sykmeldte, forteller Vidar.
 

Når alle er forberedt, blir det enklere

En suksessfaktor er at de ansatte er forberedt på at de kan bli spurt om kompetanse når de er sykmeldt, mener Anne Lisbet.

– Når alle på arbeidsplassen kjenner til dette blir det mye enklere å finne løsninger. Da er det lettere for en sykemeldt å akseptere at temaet kommer på bordet.

– Det beste er når den sykmeldte selv kjenner til ordningen og tar kontakt selv. Da er de allerede motivert, forteller Vidar. 

– Vi skal snakke om muligheter, ikke problemer.

Anita Strige


Samtalen åpner opp

Når den sykmeldte kommer til NAV har de en samtale hvor situasjonen til den sykmeldte blir kartlagt. Det er grunnlaget for om opplæringstiltak kan være aktuelt.

Utgangspunktet for praten har et positivt fortegn.

– Vi skal snakke om muligheter, ikke problemer, sier Anita

Rådgiverne benytter en samtaleguide som utviklet av forskere på Fafo. (se intervjumal nederst)

– Ikke alle tok imot tilbudet, men de sa likevel: For en flott samtale vi har hatt. Det gjorde godt å snakke om mulighetene, forteller Rachel.

– Mange opplever det positivt at de får tid til å finne veien videre. Ofte er det den sykmeldte som sitter på løsningene. Da må vi være på tilbudssiden, sier Anne Lisbet.
 

Rask oppfølging

Å få til et godt samarbeid mellom den sykmeldte, NAV og arbeidsgiver er nøkkelen.

Tilbakemeldingene fra de som har gjennomført opplæringstiltak i sykmeldingsperioden er gode.

– Flere sier de har blitt godt fulgt opp, og fått god hjelp til å ta den riktige avgjørelsen. Alt har gått smidig, og falt raskt på plass, forteller Rachel.

Men ikke alle går over i ny jobb eller stilling.  

– Vi har flere som også har gått tilbake til samme jobb. Men da har de i alle fall fått mer kompetanse. Og når en mulig ny jobb dukker opp, så har de muligheten, avslutter hun.

 

 

Intervjuguide

Eksempel på spørsmål i samtale med NAV
 

Dette er eksempler på spørsmål en rådgiver i NAV stiller den sykmeldte for avklaring. Samtaleguiden er utviklet av forskningsstiftelsen Fafo. Rådgiverne i NAV har tilpasset den noe.

Vi presenterer spørsmålene for å vise hva en slik samtale kan handle om.

 • Hva er dine oppgaver i jobben? 
   
 • Hvordan begrenser sykdommen/skaden deg i jobben du har?
   
 • Hva ser du for deg i fremtiden i forhold til jobb – tror du at du har helse til å bli i den jobben du har nå, i årene fremover? 
   
 • Hva er det i jobben du har nå som du liker best? (arbeidsoppgaver, bruke kompetanse, måte å jobbe på osv). 
   
 • Har du noen gang tenkt på om det kunne vært interessant å prøve en annen jobb? Hvilke andre jobber? Hva har holdt deg tilbake? 
   
 • Hva skal til for å kvalifisere seg til jobb du kan tenke deg? Har du hobbyer, interesser som du kunne bygd videre på?
   
 • Har du og arbeidsgiver drøftet mulighet for andre stillinger/oppgaver i bedriften?
   
 • Vil bedriften du jobber i nå ha behov for annen type arbeidskraft fremover? Vil det eventuelt være mulig for deg å bygge på din kompetanse for å gå over i ny stilling i bedriften?  
   
 • Hvordan er din motivasjon for å bygge ny kompetanse, eventuelt bygge på eksisterende kompetanse? 
   
 • Hva skal til for at du skal kunne gjennomføre et kompetanseløft/tiltak? 
  • Har du drøftet med arbeidsgiver om mulighet for å bidra?
  • Eventuelt hva tenker du at NAV kan bidra med? 
  • Hva kan du gjøre selv?

 

 

Kompetansetiltak for sykmeldte

Kompetansetiltak for sykmeldte.png

 

Kompetansetiltak for sykmeldte er en del av avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), og blir forvaltet av NAV.

Det er et forsøksprosjekt i fem fylker for å finne ut hvordan kompetansetiltak for sykmeldte kan holde flere i arbeid.

Det er likevel mulig å søke om opplæringstiltak i hele landet.

Målet er å beholde flere arbeidstakere i jobb, og hindre frafall fra arbeidslivet.