Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bildemontasje bestående av portrettfoto av to damer og én mann. De er i ulike arbeidssituasjoner.

Basisprogram i ledelse: – Vi lærer av hverandre

Tre ledere fra ulike bransjer tok en felles lederopplæring. Det åpnet opp for både økt forståelse for rollen og bedre samarbeid ute på arbeidsplassene.

TEKST: Martin Gustafson / FOTO: Morten Johnsen Solberg

Har du hørt om «Fra kollega til leder – basisprogram i ledelse»?

Dette opplæringsprogrammet har som mål å gi ledere verktøyene de trenger for å bedre arbeidsmiljøet på sin arbeidsplass og forebygge sykefravær i bedriften. Gjennom programmet skal lederne også lære mer om praktisk ledelse og bli tryggere i rollen sin.

Vi har snakket med tre ledere som har gjennomført dette kursopplegget.
 

Ofte den flinkeste arbeideren som blir leder

Først ut er Per Kristian Refseth. Han har siden 2020 vært daglig leder i det Trondheims-baserte firmaet Tømrermester Arnstein Sørgård AS. Bedriften ble etablert i 1987, og har i dag 40 ansatte.

– Som leder bruker jeg mye tid på ansatte og personalledelse; oppfølging og utvikling av lærlinger, fagarbeidere og anleggsledere, forteller han.

Gjennom NAV Arbeidslivssenter Trøndelag fikk han høre om kursopplegget «Fra kollega til leder».

– Det syntes jeg virket som et veldig bra konsept, for jeg ønsket å sette kurs for lederne hos oss i system – og da virket basisprogrammet som en perfekt start, forteller Per Kristian.

Foto av flere menn på en byggeplass. De har på seg refleksvester, hjelmer og annet verneutstyr.
– Basisprogram i ledelse er et veldig bra konsept, og gir en fin mulighet for å trene på det ledere, tillitsvalgte og verneombud skal utføre i hverdagen, sier Per Kristian Refseth. (Foto: Anne-Line Bakken)

Basisprogrammet i ledelse er særlig rettet mot dem som går fra rollen som kollega til leder. Per Kristian forklarer at det ofte er den flinkeste blant arbeiderne på et arbeidssted som blir forfremmet til en mellomleder- eller lederstilling.

– Som oftest er disse faglig flinke, men de må også trene på lederskap, kommunikasjon og formidlingsevne, sier han og fortsetter:

– For det er snakk om to helt forskjellige «idretter»; å skulle jobbe som en utførende arbeider, for eksempel som en snekker eller selger – og det å jobbe som en leder eller mellomleder.
 

– Det er ikke alltid man ser hvordan en situasjon bør løses når man står midt oppi den.

Lene Grøndal, distribusjonsleder
 

Et rom i hverdagen til å tenke

– Vår direktør i avdeling for mennesker og kultur hadde  kartlagt basisprogrammet, og lurte på om dette kunne være noe som var relevant for oss gruppelederne å gjennomføre. Vi synes umiddelbart at dette hørtes relevant og interessant ut, forteller Rine Thorsdalen.

Hun arbeider til daglig som gruppeleder i SJ Norge, og har ansvaret for konduktører og lokførere som er stasjonert i Oslo, som utgjør rundt 47 personer.

Foto av en kvinne som står på en jernbanestasjon. Hun ser i kamera.
Rine Thorsdalen har allerede rundt 10 års erfaring som leder i ulike roller. De siste tre årene har hun vært gruppeleder for SJ Norge.

Rine har jobbet i SJ de siste tre årene. Som leder med personalansvar skal hun blant annet følge opp sykemeldte og gjennomføre medarbeidersamtaler.

–Jeg skal også sikre at de ansatte har riktig og oppdatert kompetanse, og at de får god oppfølging ved avvik eller ulykker, forklarer hun.

Selv om Rine har rundt 10 års fartstid som leder i ulike roller, ga basisprogrammet i ledelse henne også påfyll:

– Dette er et vel gjennomført opplegg, med spennende temaer som er aktuelle for arbeidshverdagen. Det var også veldig nyttig å få et rom i hverdagen til å tenke gjennom hvordan man skal møte ulike utfordringer, og reflektere i felleskap forklarer hun.

SJ Norge er det norske datterselskapet til det svenske togselskapet SJ.

Siden sommeren 2020 har selskapet kjørt persontog på blant annet strekningene Oslo-Trondheim, Åndalsnes-Dombås og Trondheim-Bodø.

SJ Norge har rundt 420 ansatte stasjonert mellom Oslo og Bodø med hovedkontor i Trondheim.

Å kunne lære av hverandre

Rine får støtte av en annen leder.

Lene Grøndal har vært distribusjonsleder hos TINE Kalbakken i Oslo siden 2021. Her har hun ansvaret for 18 av de rundt 100 ansatte i distribusjonsavdelingen.

– Det er en veldig variert arbeidshverdag her; som leder har jeg ikke bare personalansvar for egne og innleide sjåfører, men også ansvar for bilparken, budsjettet og rollen som superbruker for flere datasystemer – for å nevne noe. Jeg setter pris på den variasjonen.

Foto av en kvinne som går på en parkeringsplass. Rundt henne er det flere parkerte tankbiler. Hun har på seg refleksvest.
– TINE Kalbakken som arbeidsplasser har et stort mangfold med et godt arbeidsmiljø, sier distribusjonsleder Lene Grøndal.

Lene forteller at det var HR-avdelingen ved TINE Kalbakken som tok initiativet til å gjennomføre basisprogrammet i ledelse hos dem, med prosess-støtte fra NAV Arbeidslivssenter Oslo.

– Dette er en veldig stor arbeidsplass, med et stort mangfold og et godt arbeidsmiljø. Gjennom basisprogrammet i ledelse opplevde jeg å bli bedre kjent med de lederne som arbeider her, sier hun og fortsetter:

– For det er ikke alltid man ser hvordan man kan eller bør løse en situasjon når man står midt oppi den selv. Derfor setter jeg veldig pris på denne muligheten til at vi lederne kunne lære av hverandre, og at vi også kan støtte og bistå hverandre.

TINE SA er et samvirkeforetak som er eid av ca. 8000 bønder.

Selskapet produserer melk, ost og andre meieriprodukter, og er trolig et husholdningsnavn for mange.

Det arbeider ca. 4500 mennesker i TINE SA. Selskapet har rundt 30 meierier og terminaler rundt om i Norge. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Manglende kultur for kursing: – Gjelder nok mange private bedrifter

Per Kristian i Arnstein Sørgård AS er i likhet med både Lene og Rine en leder med en del opparbeidet ledererfaring. Han har fagbrev som tømrer i bunnen, og har etter hvert fylt på med videreutdanning innenfor ledelse, kommunikasjon og økonomi samtidig som han har hatt lederstillinger.

– Før jeg kom inn i dette firmaet var det ingen kultur for å arrangere kurs for de ansatte. Dette er noe jeg tror også gjelder i mange private bedrifter, fordi slik kursing ofte innebærer kostnader og tapt produksjon for firmaet.
 

– Det er to forskjellige «idretter»; å jobbe som utførende arbeider – og det å jobbe som leder.

Per Kristian Refseth, daglig leder.


Per Kristian fikk med seg administrasjonen, anleggslederne og basene i tømrerfirmaet, og gjennomførte våren 2022 basisprogrammet i ledelse sammen med dem.

– Jeg har hele tiden vært nysgjerrig på utvikling i bransjen, og søker derfor fortløpende ny læring i ulike temaer.

I tillegg ønsket også Per Kristian at de tillitsvalgte og verneombud skulle ta basisprogrammet på lik linje med lederne:

– Men det var de tillitsvalgte og verneombud som selv tok initiativet til å bli med, og så på dette som en fin mulighet for læring, sier han.

Portrettfoto av Per Kristian Refseth. Han har på seg en mørk skjorte. Han ser i kameraet og smiler.
Per Kristian Refseth arbeidet i Byggmakker i 20 år, og hadde flere lederstillinger i løpet av den tiden. I 2021 ble han daglig leder i Tømrermester Arnstein Sørgård AS. (Foto: Anne-Line Bakken)

Om «Fra kollega til leder - basisprogram i ledelse»:

Det er de tre IA-bransjeprogrammene for bygg og anlegg, for leverandørindustrien til olje og gassnæringen og for næringsmiddelindustrien som har samarbeidet om å utvikle dette lederkurset.

Det faglige innholdet er laget av Moment organisasjon og ledelse, i samarbeid med landsforeningene, NAV Arbeidslivssentre, bedrifter og tillitsvalgte fra bransjene.

Opplæringen er i hovedsak rettet mot førstelinje-ledere og mellomledere. Kurset vil også passe både for nye og mer erfarne ledere.

Nyttig at tillitsvalgte og verneombud er med

Også da basisprogrammet i ledelse ble gjennomført med alle gruppelederne i SJ Norge, var hovedtillitsvalgte og hovedverneombud med og fulgte det samme kursopplegget:

– At disse rollene deltok i det samme kurset har vært veldig verdifullt for oss. Dette gjør det lettere både å se hverandres utfordringer og stille krav til hverandre – og å kunne diskutere ulike problemstillinger, forteller Rine i SJ Norge og fortsetter:

– Da kan vi få deres innspill på hvordan de ser på ulike situasjoner, samtidig som vi kan diskutere hvordan vi skal kunne møte kollegaer på en enhetlig måte.

– Dette er et vel gjennomført opplegg, med spennende temaer som er aktuelle for arbeidshverdagen vår.

Rine Thorsdalen, gruppeleder.

Portrettfoto av Rine Thorsdalen. Hun står på en perrong på Oslo Sentralstasjon. Et tog er i ferd med å ankomme på sporet i bakgrunnen.
– Basisprogrammet i ledelse var også veldig nyttig for å få tenke gjennom hvordan man skal møte ulike utfordringer, forteller Rine Thorsdalen.

Erfaringer og opplevelser av basisprogrammet

Hun får støtte fra distribusjonslederen Lene:

– Også hos oss var tillitsvalgte og verneombud med på å gjennomføre kursopplegget. Og gjennom basisprogrammet fikk vi også et diskusjonsfora som gjorde at vi kunne lære av hverandres erfaringer. Det var veldig nyttig.

Både Lene og Rine gjennomførte basisprogrammet i ledelse i løpet av 2023.

– For min del dro jeg god nytte av alle refleksjonene vi delte, sier Rine.

Lene Grøndal i TINE følger opp:

– Kursdelene i basisprogrammet var også veldig praktisk rettet; vi fikk høre om erfaringer som andre bedrifter hadde gjort seg, og konkrete eksempler på hvordan de hadde løst gitte situasjoner, forteller hun og fortsetter:

– For ingenting er som å lære av andres erfaringer, og få konkrete eksempler og forslag til løsninger – og informasjon om hva som fungerte eller ikke fungerte i en gitt situasjon.

Etter at de gjennomførte basisprogrammet ser Per Kristian Refseth et bedre samhold mellom ledere i tømrerfirmaet han leder:

– Fordi de nå er mer trent i å jobbe sammen støtter de seg også mer på hverandre, og jobber enda mer som et team. Det er også lettere for dem å ta en telefon om det skulle dukke opp utfordringer, sier han.
 

Viktig å sette av tid til ledelse

Til andre som blir nysgjerrige på basisprogrammet i ledelse, og lurer på om det kan være noe for dem, har den daglige lederen denne oppfordringen:

– Jeg vil si at basisprogrammet er et veldig bra konsept, og det gir en fin mulighet for å trene på det ledere, tillitsvalgte og verneombud skal utføre i hverdagen, mener Per Kristian og fortsetter:

– Ta kontakt med noen som har gjennomført opplæringen, og be dem om å dele noen tips, råd eller erfaringer.

Rine i SJ Norge støtter også disse tankene:

– Dette er et vel gjennomført opplegg, med spennende temaer som er aktuelle for arbeidshverdagen vår, sier Rine.

Hun forklarer at dette også handler om at lederne i størst mulig grad skal ha samstemt reaksjonsmønster på ulike utfordringer som kan oppstå i møtet med en medarbeider:

– For å bygge en god kultur hos oss er det viktig at vi gruppelederne jobber mest mulig enhetlig. Vi ønsker at personalet skal oppfatte vår ledelse på mest mulig lik måte når de møter oss – både rundt rutiner og praksis, men også når det gjelder ros og positiv oppmerksomhet, sier hun.

Portrettfoto av Lene Grøndal. Hun står foran plansjer med reklame for ulike TINE-produkter. Hun har på seg en blå genser.
– Jeg setter veldig pris på den muligheten basisprogrammet i ledelse ga oss lederne til å kunne lære av hverandre, sier Lene Grøndal.
 

Hun får også støtte fra Lene i TINE, som trekker fram hvor viktig det nettopp er at bedrifter velger å sette av tid til ledelse:

– Det er en fordel når bedrifter legger opp til at alle lederne i bedriften skal være med på dette, sier hun og fortsetter:

– Personaloppfølging handler vel så mye om å ivareta de folkene du har ansvaret for; å se dem som gjør en positiv innsats, og sørge for at de føler at de blir sett og satt pris på, avslutter hun.

Nysgjerrig på basisprogram i ledelse?

Se en kort presentasjon av programmet her: