Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For arbeidsgiver kan mange spørsmål melde seg når du får en sykmelding på bordet. Her får du svar på hva som er greit og anbefalt å gjøre.

Som arbeidsgiver har du kanskje spurt deg selv om hvorfor du får en sykmelding på bordet, før du og den sykmeldte i det hele tatt har hatt en samtale om muligheter for midlertidig endring av arbeidet? Er det greit at arbeidsgiver kontakter legen til en sykmeldt ansatt? Hvordan skal arbeidsgiver og arbeidstaker forholde seg når sykmelding blir aktuelt og hva er legens rolle?

Sykmelding – et signal om endret arbeidsbelastning

Sykmelder skal vurdere muligheten for å være helt eller delvis i jobb. En sykmelding signaliserer nødvendigheten av endring i arbeidsbelastning.  Når sykemelding er nødvendig, skal gradert sykemelding være hovedregelen.

Kan arbeidsplassen påvirke innholdet i en sykmelding?

Når en sykmelding foreligger, skal arbeidstaker og arbeidsgiver sammen finne praktiske løsninger som organiserer arbeidet på en slik måte at man ivaretar både helsa og arbeidsplassens behov. Arbeidsplassen kan kontakte legen på flere måter for å formidle informasjon eller be lege om råd. 

  • Oppfølgingsplan kan enten sendes til legen, eller den sykmeldte/ansatte kan ta med oppfølgingsplanen ved neste legebesøk.
  • Sykemeldingsblankettens del C er ment som informasjonskanal fra arbeidsplassen til sykmeldende lege.
  • Det er også mulig for en arbeidsgiver å ta direkte kontakt med lege.
lege-pasient
Ved å gi legen slik informasjon kan arbeidsplassens behov og muligheter kunne påvirke innholdet i sykmeldingen. Det beste er selvsagt om arbeidsgiver og arbeidstaker er enige. Da kan man for eksempel forklare arbeidsplassens mulighet for tilrettelegging og be om at sykmeldingsgraden justeres opp eller ned. Tid kunne vært spart dersom legen fikk god informasjon om arbeidsplassens muligheter for tilrettelegging allerede før første sykmelding ble skrevet. Slik kunnskap er det pasienten som må overbringe. Kultur for god dialog på arbeidsplassene blir derfor viktig slik at arbeidstaker og leder kan snakke sammen om muligheter for tilrettelegging også før første legebesøk.

Når arbeidsgiver bestrider en sykmelding

Det hender det oppstår situasjoner der arbeidsgiver ikke vil godta en sykemelding. Hva skjer da, og hvilke instanser kan bli koplet inn?

Når de gode løsningene uteblir kan det være lett å legge mye ansvar på den aktøren som ikke er der. Legens råd, eller mangel på slike, kan likevel ikke veie opp for manglende dialog og samhandling på arbeidsplassen. Mange arbeidsplasser har fortsatt mye å hente på å etablere klare gjensidige forventninger og bevisstgjøre både arbeidsgiver og arbeidstaker på roller og ansvar når helsa krever endring i arbeidsbelastning.

Avventende sykmelding

Om sykmelding er nødvendig - og hva som er riktig gradering - kan være vanskelig å vurdere. Ordningen med avventende sykmelding kan gi arbeidsgiver og arbeidstaker hjelp til dette. I praksis utsettes sykmeldingen mens arbeidsplassen forsøker å legge til rette slik at arbeidstakeren kan jobbe videre. Om lag halvparten av de avventende sykmeldingene omsettes ikke i sykmelding. Denne kostnadsbesparelsen kommer arbeidsgiverne til gode og kan derfor være en ytterligere stimulans til god tilrettelegging. Er tilrettelegging og arbeid umulig, veksles avventende inn i en ordinær sykmelding med samme startdato. Avventende sykemelding kan bare brukes i arbeidsgiverperioden. 

Det er naturlig og riktig at legene henviser arbeidstakerne tilbake til arbeidsplassen når medisinske hensyn tillater fortsatt arbeidsnærvær med tilrettelegging. Ved å bygge kultur med fokus på arbeidsplassens muligheter for tilrettelegging kan arbeidsgivere påvirke den informasjon som legen benytter når sykmelding skal vurderes. Da kan resultatet bli flere avventende og graderte sykmeldinger.

–  ­Vi opplever at arbeidsgiverene ønsker mer informasjon om legens rolle ved sykmelding, forteller IA-rådgiver, Even Svee fra Arbeidslivssenteret i Sør-Trøndelag.

Skrevet av Wenche Odden og Knut Okkenhaug, Arbeidslivssenteret i Sør-Trøndelag

Les mer

idebanken

Når fråværsrutiner blir til nærværskultur

Sjukefråværet ved Marine Harvest avdeling Ryfisk ligg stabilt på eit mykje lågare nivå enn snittet i bransjen. Fråværet er dessutan lågare enn ved tilsvarande anlegg i same konsern. Idébanken tok turen til Ryfylke for å finne ut kvifor. Det handlar om kultur, får vi høyre. Men kva tyder det?