Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilrettelegging.png


Slik kan dere lykkes med tilretteleggingSmå justeringer kan få en ansatt til å fungere godt til tross for utfordringer, plager eller sykdom. 

Få oversikt over mulighetene

Mulighetene for tilrettelegging er ofte flere enn vi tror. Start derfor med å få oversikt over hva som er mulig på din arbeidsplass.

Da blir det enklere å finne løsninger når en ansatt trenger tilrettelegging.

Gjør deg kjent med mulighetene

Tilrettelegging handler om mer enn bare alternative oppgaver. Her er en oversikt over mulige løsninger:

 • Endre arbeidsfordelingen
 • Tilby alternative arbeidsoppgaver
 • Justere tempo og tilpasse arbeidstid
 • Tilby opplæring
   
 • Gi støtte og oppfølging – både fra ledere og medarbeidere
 • Styrke det sosiale miljøet
   
 • Tilby tekniske hjelpemidler
 • Tilpasse arbeidsplassen – arbeidsstillinger, møbler og maskiner

 

Lag en tilretteleggingsliste med de ansatte

Alle arbeidsplasser kan og skal tilrettelegge. Lag derfor en liste med hva dere kan tilrettelegge for. 

Få med de ansatte

De ansatte kjenner arbeidshverdagen godt. Inviter derfor de ansatte til en  idémyldring. Del inn i grupper, og gi følgende oppgave:

Av og til trenger noen tilrettelegging på jobb. Hvilke muligheter har vi da?

 • Finnes det alternative oppgaver vi kan gjøre?

 • Er det noe vi aldri får startet med fordi det er for travelt som da kan være aktuelt?

 • Kan vi fordele oppgavene på en annen måte? I så fall hvordan?

 • Er det andre måter vi kan tilpasse arbeidshverdagen på?

 • Er det andre løsninger som kan være aktuelle?

Sorter innspillene fra idémyldringen og lag ferdig listen.

 

Gjør listen kjent

Det blir enklere å finne  løsninger når alle vet hvilke muligheter dere har for å tilrettelegge. 

Gjør listen kjent slik at alle vet hva som står der og hvor de finner deg. Bruk listen når dere skal tilrettelegge.

Listen kan også brukes i dialog med lege om tilrettelegging. 

Husk å oppdatere listen med jevne mellomrom. Gå gjerne igjennom listen hvert halvår.

 


Når en ansatt trenger tilrettelegging

Tilrettelegging kan være aktuelt 

 • for å unngå sykmelding
 • ved gradert sykmelding
 • når den ansatte kommer tilbake fra sykmelding. 

Målet er at den ansatte skal kunne fungere godt i jobb.

Slik kan du gå frem: 

Få en felles forståelse for situasjonen

Du og den ansatte må få en felles forståelse av situasjonen. Det er grunnlaget for å finne gode løsninger. 

Dere skal ikke snakke om diagnose, men hvordan den ansatte opplever situasjonen og hva vedkommende kan gjøre. 
 

 • Still åpne spørsmål. Disse starter ofte med hva, hvor, hvordan, hvem eller når. Dette kan gjøre at den ansatte forteller med egne ord om sin situasjon. Unngå spørsmål som starter med hvorfor.
 • Lytt til hva den ansatte har å si. 
 • Snakk om jobb, og det som kan motivere den ansatte på jobb. 

 

Finn løsninger sammen

Dersom dere finner løsninger som dere begge er enige om, er sjanse større for at den ansatte vil kunne fungere godt med tilretteggingen. 

 • Bruk listen med tilretteleggingsmuligheter. Se etter oppgaver og tilpasninger som den ansatte er komfortabel med, og som kan gi selvtillit og mestring. La den ansatte selv komme med forslag før du gjør det.
   
 • Velg de tiltakene den ansatte foreslår. Den ansatte kjenner egne begrensninger og oppgaver. 
   
 • Sett dere et mål for hva dere skal få til, og bli enige om hvor lenge tilretteleggingen skal vare. Vær realistisk.
   
 • Dokumenter det dere har blitt enig om. 
   
 • Bruk NAVs oppfølgingsplan ved sykmelding. Når noen har blitt sykmeldt benytter dere den digitale oppfølgingsplanen til NAV.

 

Følg opp og juster

Å følge opp er nøkkelen for å lykkes. Hold derfor tett kontakt og snakk sammen jevnlig. 

Juster på løsninger og arbeidsoppgaver underveis dersom dere ser behov for det.

Husk også at tilretteleggingen er for en begrenset periode. 

Vær også ekstra oppmerksom på de andre ansatte i denne perioden. Belastningen kan bli høyere på dem. 

 

– Vi tilrettelegger for å unngå at folk blir syke, og for at folk skal kunne komme så fort som mulig tilbake på jobb etter sykefravær.

Produksjonsleder, næringsmiddelindustrien.

 

– Jeg spør ikke hvorfor medarbeideren er sykmeldt, men hva vedkommende kan gjøre under sykmeldingen.

Enhetsleder, kommunal sektor.


 

– Alle ansatte blir stadig minnet på at vi kan og vi vil tilrettelegge arbeidssituasjonen

Leder, renholdsbransjen.

 

– Denne måten å jobbe på gjør tilrettelegginger enklere, mer treffsikre og bedre.

Enhetsleder, kommunal sektor.
 

 

– Dette har gitt økt fokus på muligheter både hos ledere og ansatte.

Leder for IA-utvalg i industribedrift.
 

 

– Det lønner seg å involvere tillitsvalgte og ansatte.

Enhetsleder, kommunal sektor.


Andre nyttige tjenester 


VIDEO: Med tilrettelegging er det meste mulig!