Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Prøv denne enkle fremgangsmåten.

Møter er ofte en nødvendig del av arbeidshverdagen både som ansatt og leder. Et godt møte åpner for samarbeid, gir energi og skaper samhold. Vi har relevante diskusjoner og kommer frem til gode løsninger i fellesskap. 

Men møter kan også fjerne energi i stedet for å gi den. En lang dagsorden, diskusjoner på detaljnivå, irrelevante temaer og flakkende møteledelse er typisk for møter hvor vi mister gnisten. 

Så, hvordan kan møtene på jobb bli skikkelig bra?

Det finnes mange ulike type møter, og det finnes mange kloke tips og råd til god møteledelse. Ta med dere disse rådene på veien. Nøkkelen til suksess er likevel at dere finner ut hva som kan fungere på deres arbeidsplass, i deres situasjon.  

Her er en fremgangsmåte som hjelper dere på vei. Den fungerer godt til møter som foregår jevnlig.

Fremgangsmåte: Slik kan dere forbedre møtene 

Sett av én time til å gjennomføre dette opplegget. Er dere en liten gruppe ansatte, kan dere klare dere med mindre tid. Målet er at dere skal bli enige om konkrete forslag som kan forbedre møtene deres.

1. Individuell refleksjon

Tid: ca. 10 min. 

Hver deltager tar for seg spørsmålene i gruppeoppgaven, og noterer seg hva dere selv tenker og mener. Spørsmålene man skal ta stilling til, er som følger: 

  • Hva gjør at et møte tapper deg for energi, og hvilken effekt har det?
  • Hva er det beste møtet du har vært på, og hva gjorde det spesielt bra? 
  • Hvordan kan vi forbedre møtene våre? Hva bør vi gjøre annerledes?  

 
2. Gruppeoppgave

Tid: ca. 25 min.

Del inn i grupper på 3-5 personer. Arbeider du digitalt, kan du bruke "breakout rooms" eller tilsvarende. Diskuter spørsmålene som er nevnt over. Kom fram til minst to konkrete forslag til hvordan dere kan forbedre møtene.

3. Presentasjon og prioritering av forslag i plenum

Tid: ca. 25 min.

Hver gruppe presenterer sine forslag. Bli enige om hvilke forslag dere vil prioritere å jobbe med, og bestem hvem som skal ta dette videre. 

Prøv ut de nye forslagene i møter over en periode, se hvordan de fungerer og juster kursen etter behov. 

Les mer

idebanken

Verktøy for prioritering av oppgaver

Dette enkle verktøyet kan raskt hjelpe dere å få oversikt over arbeidsoppgaver, tidsbruk og hvordan dere kan få til bedre arbeidsflyt innad i en gruppe.

idebanken

Fargeskjema gjør det lettere å snakke om stress

Med hjelp av et fargeskjema har ledere og kolleger i Næstved kommune i Danmark fått en god dialog om stress og arbeidspress. Nå vet de mer om hverandres stressignaler og hvordan de kan hjelpe hverandre.