Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Nordmenn vil jobbe lenger, og det kan samfunnet tjene milliarder på. Hos Hent AS ser de nytten av å både beholde og ansette seniorer.

Undersøkelsen Norsk seniorpolitisk barometer 2015 viser at ønsket pensjonsalder fortsetter å stige. For ti år siden planla gjennomsnittspersonen å tre ut av yrkeslivet ved 62 års alder. I fjor var det 65 år. Nå har det økt med enda ett år, til 66,2.

Senter for seniorpolitikk har regnet ut at dette ekstra året betyr 30 000 årsverk og 30 milliarder kroner i økt verdiskapning for samfunnet.

I tillegg svarer 29 prosent at de ønsker å jobbe til de er 70 år eller eldre. Et godt hopp opp fra 23 prosent året før.

Idebanken har tidligere skrevet at ettersom eldrebølgen skyller inn over oss med stadig større kraft, vil mangel på arbeidskraft være en av samfunnets største utfordringer i de kommende tiårene.

Ved det nye kontoret til Hent AS i Vestfold jobber en av de som ikke har noen planer om å gi seg tidlig.

Trenger litt pondus

– Du trenger litt pondus i denne jobben, sier Bjørn Rune Junge. Han tar på seg en signalgul jakke før han går ut brakkedøra.

– For å få folk til å tenke sjøl må du vite hvilke knapper du skal trykke på, fortsetter han.

67-åringen har sin andre uke i helt ny jobb som HMSK-leder ved det nye vestfoldkontoret til entreprenørselskapet Hent AS.

HMSK står for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette har Junge jobbet med i over 25 år. Men bygg og anlegg er et nytt felt for ham. Junge mener det er viktig å være nysgjerrig og åpen for nye ting hvis man vil holde lenge i yrkeslivet:

2 BRUK Endre Persen foto HENT AS
Det er viktig å beholde seniorene, blant annet for å bevare kulturen i virksomheten, mener Endre Persen. Han er HMSK-direktør i Hent AS.

– De fleste bransjer er i en rivende utvikling og hvis du ikke er interessert i å være med på det blir du fort passé.

Plukker i begge ender

– Vi har ansatt mange unge som er ferske i jobben, og han blir et faglig anker.

Dette sier HMSK-direktør Endre Persen om hvorfor det var akkurat Junge som fikk jobben.

Persen har selv passert 60. Han forteller at Hent AS ser seniorene som ressurspersoner og ønsker å beholde dem lengst mulig. Han mener at det blant annet er viktig for å bevare den gode kulturen i en virksomhet som er i stadig vekst med mange nye ansatte.

– Vi plukker i begge ender, både seniorer og unge rett fra skolebenken, legger prosjektleder Helge Skaftå til.

Should I stay or should I go?

2 BRUK de ler
Bjørn Rune Junge og hans prosjektleder Helge Skaftå (t.h) er enige om at bedriften trenger både de nyutdannede og de med erfaring.

Det er mange ulike grunner til at folk velger å gå ut av yrkeslivet tidlig eller bli værende lenge. Nyansatte Bjørn Rune Junge mener det å beholde seniorer handler om en blanding av lærevillighet hos den ansatte og at bedriften ser nytten av å beholde erfaringen. I tillegg til at helsen spiller en rolle:

– Det er jo mange som har tunge jobber og er utslitt når de kommer litt over 60.

I tillegg kan noen ha ekstra omsorgsansvar eller andre grunner til at de har behov for mer fritid.

Forsker Hans Christoffer Aargaard Terjesen fra AFI sier til seniorpolitikk.no at de virksomhetene som gjør den beste jobben overfor seniorene blant annet har god kjennskap til hver enkelt arbeidstakers behov og ønsker.

Idebanken har tips til hvordan leder og senior sammen kan kartlegge slike ønsker og behov.

I tillegg forteller forskeren at de beste virksomhetene er flinke til å balansere krav og kontroll. Og til å utfordre og oppfordre til utvikling gjennom hele karrieren.

– HR er også gode på å utvikle og rekruttere gode ledere og spiller en viktig rolle for om en virksomhet lykkes, legger han til.

For mange myter

Men Norsk seniorpolitisk barometer viser også at flere ledere kvier seg for å ansette eldre arbeidstakere. Nav.no skriver at det er for mange myter om eldre i arbeidslivet. 

Bjørn Rune Junge i Hent AS har ikke planlagt hvor lenge han vil bli i arbeidslivet:

– Men hvis jeg fortsetter å være like nysgjerrig og har helsa i behold, ser jeg ingen grunn til å gi meg.

Om undersøkelsen

  • Norsk seniorpolitisk barometer er en undersøkelse som Synovate gjennomfører en gang årlig på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk. Den første var i 2003.
  • Formålet er å kartlegge holdninger til seniorpolitiske spørsmål både blant ledere og i den øvrige befolkningen.
  • At den kalles barometer henspiller på at undersøkelsen gjennomføres årlig for å kunne avlese holdninger på det seniorpolitiske området og hvordan disse endrer seg over tid. 
  • Undersøkelsen blir gjennomført per telefon.
  • De som svarte er daglige ledere eller deres stedfortredere i omtrent 600 bedrifter med 10 eller flere ansatte. I tillegg er det intervjuet daglige ledere eller deres stedfortredere i omtrent 150 offentlige etater innen stat og kommune. Samt et landsrepresentativt utvalg av den yrkesaktive del av befolkningen på omtrent 1000 personer over 15 år.

Les mer