Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Små grep kan ha stor effekt.

Å holde kontakten med sykmeldte er viktig for tilhørigheten til arbeidsplassen, og for den sykmeldte skal komme raskere tilbake i jobb. 

Det finnes ikke noen suksessoppskrift på dette. Det viktigste er at du spør, ikke antar, og at du tilpasser kontakten til hver enkelt.  

Spør, ikke anta

Ofte bruker vi «gjettemetoden» i stedet for «spørremetoden». Vi antar at det er bra med en bestemt type kontakt, men ofte er det bare våre egne preferanser vi følger, ikke den ansattes. Derfor går det an å spørre et enkelt spørsmål: «Hvordan foretrekker du at vi holder kontakten mens du er sykmeldt?»

Tilpass kontakten til hver enkelt

Sykmeldte ønsker oftest at lederen viser omsorg og empati. Vi kan kalle det «bry-seg-kontakt». Bry-seg-kontakten må du skreddersy og tilpasse, siden alle ansatte har forskjellige behov.

Kontakten bør ta høyde for hvordan kontakten var mellom deg som leder og den ansatte før fraværet oppsto. Denne kontakten vil også være forskjellig avhengig av hvilken situasjon den sykmeldte er i.

For noen vil «bry-seg-kontakten» blant annet handle om mulighetene for tilbakeføring til jobb. Hva som skal til for at hen kommer tilbake.

Andre er alvorlig syke og innlagt på sykehus, eller er under aktiv behandling som ikke kan kombineres med jobb. Da vil som oftest kontakten handle om å vise at du som leder bryr deg og at vedkommende er ønsket tilbake i jobb når den tid kommer.

For noen er regelmessige telefoner belastende, og sykebesøk kan oppleves som invadering av privatlivet. For andre føles dette nettopp som en bekreftelse på at en er savnet og ønsket tilbake.

Noen arbeidsgivere og ledere krever at all kontakt foregår muntlig per telefon eller at kontakten skjer ansikt til ansikt. Det anbefales også ofte av fagmiljøene. Andre får det til å fungere utmerket med SMS og e-post.

Hva kan medarbeidere gjøre?

Et kort med ønske om god bedring og en blomst vil som oftest bli mottatt med glede. Når alt kommer til alt er det viktigste at arbeidstakeren vet at arbeidsgiveren vil en godt, at denne omsorgen er ekte, og at en ønskes tilbake.
 

Les mer

idebanken

Dialog om fråvær og nærvær kan gi stor effekt

Samtalen er ein viktig reiskap for leiarar. Når ein medarbeidar har blitt sjukmeldt, eller står i fare for å bli det, er ein samtale med leiar både klokt og nødvendig. I tillegg til sjukefråvær kan samtaler med fordel også dreie seg om utvikling og auka nærvær.