Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

God ergonomi på arbeidsplassen skaper trivsel, hindrer sykefravær og er god økonomi. Derfor fortjener området stor oppmerksomhet.

Mange forbinder ergonomi med rent fysiske forhold på arbeidsplassen. Men den er mer enn det. God ergonomi betyr at utstyret er tilpasset medarbeidernes forutsetninger, ambisjoner og smak. Derfor har ergonomi også psykiske og sosiale sider og henger nøye sammen med hvordan arbeidet er organisert.

Ikke bare utseende

Ergonomi er et tverrfaglig kunnskapsområde. Å se gjennom ergonomi-briller er å se etter hvordan utstyr fungerer for medarbeiderne. Da er det ikke bare tidsriktig design som blir viktig. Riktignok vil mange føle seg vel i et nytt og moderne arbeidsmiljø. Samtidig er mote og stil ingen garanti for at utstyret ikke gir uheldige belastninger. I følge fagfolk er ergonomi fortsatt en utfordring i arbeidslivet, fordi andre hensyn ofte går foran.

Ergonomi i IA-arbeidet

Det som passer den ene passer ikke nødvendigvis den andre. Det kan være stor forskjell på hvilke belastninger ulike personer tåler. Når bedrifter ikke tar nok hensyn til dette kan følgene bli unødvendige sykefravær. Gode IA-virksomheter unngår dette ved å tilrettelegge arbeidsplassen på en god måte. Ergonomi har vært et satsningsområde i IA-arbeidet og tilretteleggingstilskuddet fra NAV har dekket en stor del av investeringene.

Fleksible løsninger som passer de fleste

Å tilrettelegge arbeidsplassene med utgangspunkt i de som tåler mest eller de som tåler minst blir like galt. I stedet bør en etterstrebe universell utforming, det vil si løsninger som passer alle.

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder er laget slik at alle mennesker kan bruke dem på en likestilt måte, så langt det er mulig. Da blir det mindre behov for ekstra tilrettelegging og hjelpemidler. Et eksempel på dette er hev/senk-bord. Rundt årtusenskiftet var hev/senk-bord ennå ikke vanlig. Det var mest betraktet som spesialutstyr som enkelte kunne få gjennom trygdeetaten (NAV). Ti år etter var utstyret regnet som ordinært kontorutstyr som virksomhetene selv sto for. Utstyret kan tilpasses med enkle grep. I løpet av kort tid har mange ansatte dermed fått en helt annen mulighet til å variere og tilpasse arbeidsplassen.

Få fasitsvar

Det kreves mye kunnskap og erfaring for å gi gode råd om ergonomi. Generelt er fagfolk tilbakeholdne med å gi bestemte råd. En grunn kan være at selve rådene ikke lenger holder mål: At kontorpulten må ha en utskjæring for magen er ett av rådene de ikke lenger går god for. Bord med rett kant kan fungere like godt. Rådet om å løfte med rak rygg er heller ikke utvetydig sant lenger. Men god underarmstøtte ved kontorpulten er fortsatt et godt råd, basert på forskning og medisinsk kunnskap.

God ergonomi på arbeidsplassen skapes gjennom god dialog

De psykiske, sosiale og organisatoriske sidene ved ergonomien er ikke like entydige og målbare som de fysiske sidene. Dette er en annen viktig grunn til at ekspertene er tilbakeholdne med å gi råd. Av samme grunn er det viktig at de ansvarlige for arbeidsmiljøet ikke går direkte på bestemte løsninger uten å vurdere de ergonomiske sidene. Ekspertene anbefaler at ledere alltid tar ansatte og bedriftshelsetjenesten med på råd i spørsmål om ergonomi og arbeidsmiljø. Å sette temaet på dagsorden er et godt første skritt.

Les mer

idebanken

Barnehage kobler ergonomi og pedagogikk

Nidaros barnehager i Trondheim jobber på en helt ny måte. Barnehagene er lagt til rette slik at barna kan gjøre mest mulig selv. De voksne jobber som veiledere. Denne nyskapende kombinasjonen av ergonomi og pedagogikk har resultert i færre muskel- og skjelettplager og mer selvhjulpne barn. Se filmen under!

idebanken

– La mæ få klar det sjøl

Glade barn og fornøyde voksne. Det er resultatet av ny pedagogikk og nytt utstyr i tjue barnehager i Trondheim. Barna lærer å mestre og de voksne unngår uheldige belastninger. Det gir mening og skaper engasjement.

idebanken

Mange muskel- og leddplager er unødvendige

Virksomhetene kan gjøre mer for å hindre sykefravær som skyldes smerter i muskler og ledd. Mangel på kunnskap om hva kroppen har godt av eller ikke godt av i jobben er mye av årsaken til plagene.

idebanken

Installasjonsbedrift forebygger slitasjeskader

Matter som avlaster trykket på beina. Justerbare spesialstoler. Stylter når arbeidet krever det. Den store installasjonsbedriften YIT (nå Caverion) satser hardt på å forbedre arbeidsforholdene for sine ansatte. Slik forebygger de slitasjeskader. Se filmen under.