Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sykefraværsoppfølging.png


7 tips for god sykefraværsoppfølging

Dette kan gjøre oppfølgingen enda bedre.


Hvordan du som leder følger opp en sykemeldt medarbeider, kan ha mye å si for utfallet og lengden på sykefraværet. 

Er du tålmodig og tilrettelegger for den sykemeldte, er sjansene større for at medarbeideren kommer raskere tilbake i jobb.

Det blir også tydelig for andre medarbeidere at dette er en arbeidsplass som ønsker å ta vare på medarbeiderne sine.

Her er våre 7 tips til tiden før, under og etter at en ansatt har blitt sykemeldt: 
 

 

1. Sørg for gode rutiner som alle kjenner til

Når alle på arbeidsplassen er godt kjent med sykefraværsrutinene blir oppfølgingen enklere.

Gå derfor igjennom rutinene deres jevnlig, enten i fellesskap eller i mindre grupper. 

Når alle har rutinene friskt i minnet, vet alle hva de skal gjøre og hva de kan forvente dersom de blir sykmeldt.

Her er nyttige verktøy og retningslinjer for sykefraværsrutiner: 

2. Tenk igjennom dine holdninger til sykefravær

Dine holdninger til sykefravær er avgjørende for hvordan og hvor godt du følger opp sykefravær blant ansatte. Holdningene du viser vil også prege kulturen på arbeidsplassen, og hvordan dere forholder dere til sykefravær

Derfor kan det være nyttig å gjennomføre en refleksjonsøvelse for deg selv. 

3. Lag lister med tilrettelegging

Hvis alle på arbeidsplassen vet  hvilke muligheter dere har for tilrettelegging på arbeidsplassen, blir det lettere å finne løsninger. Dette gjelder både før noen blir sykmeldt, og når noen blir sykemeldt. 

Lag derfor en oversikt over alternative arbeidsoppgaver, og hvilke andre muligheter dere har for tilrettelegging.

4. Ta praten tidlig

Samtalen er nøkkelen til god oppfølging. Da gjelder det å være tidlig ute. Her er noen tips:

  • Lytt til hva medarbeideren har å si.
  • Snakk om jobben, ikke diagnosen.
  • Ikke hopp rett til konklusjoner og løsninger.
  • La medarbeideren komme med de gode forslagene.
  • Bygg på medarbeiderens motivasjon; snak om hva den ansatte både vil og kan gjøre.

Her er nyttig materiell for den tidlige praten med en sykemeldt ansatt: 

5. Tilrettelegg arbeidssituasjonen

Medarbeideren kommer raskere tilbake på jobb når arbeidsplassen legger til rette for det. Bruk listen over tilretteleggingsmuligheter, og finn ut hvordan dere sammen kan tilrettelegge arbeidssituasjonen.

6. Hold tett kontakt og følg opp den sykemeldte

Jevnlig kontakt med arbeidsplassen er avgjørende. Beholder den sykemeldte kontakten med arbeidsplassen gjennom hele sykemeldingsperioden, blir det også lettere å komme tilbake i jobb. 

Få også med deg kollegaene, og vis at dere bryr dere om den sykemeldte.

En hyggelig melding eller en blomst på døra kan ha stor effekt. Inviter gjerne på lunsj eller kaffe dersom den sykemeldte er klar for det.

7. Følg opp, også etter sykmelding

Å komme tilbake etter endt sykemelding kan være krevende. For hva kommer denne medarbeideren tilbake til? 

Har arbeidssituasjonen forandret seg, med nye rutiner eller arbeidsoppgaver? Har medarbeideren behov for tilrettelegging også etter endt sykemelding? Da er det viktig å både følge opp medarbeideren spesielt, men også involvere kollegaene som arbeider sammen med vedkommende.

  • Skap god balanse mellom arbeidsoppgaver og arbeidsmengde for medarbeideren.
  • Sørg for en positiv og støttende arbeidskultur.
  • Sørg for et godt samarbeid og god arbeidsflyt på arbeidsplassen.

 


Opplever du flere langvarige og gjentagende sykmeldinger?


Da kan dere få hjelp til å finne løsninger med virkemidler fra IA-avtalen. 

Ekspertbistand.png

Tilskudd til ekspertbistand i sykefraværssaker


Har dere forsøkt alt, men likevel ikke lykkes å få den ansatte tilbake i jobb? Da er det mulig å få tilskudd til å få inn en ekspert som hjelpe dere til å finne løsninger

Kompetansetiltak for sykmeldte.png

Kompetansetiltak for sykmeldte

Noen sykmeldte trenger ny eller mer kompetanse for å fungere i jobb. Da er det mulig å få ny kompetanse mens den ansatte er sykmeldt.